Jerzy Przedpełski uznany winnym zniesławienia Krzysztofa Kopańskiego

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4457 odsłon.

obraz sprawiedliwośćSąd Rejonowy w Elblągu VIII Wydział Karny 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.07.2019 r.

sprawy z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Kopańskiego przeciwko

Jerzemu Przedpełskiemu, 

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 października 2018 r. w Pasłęku, opublikował na stronie internetowej www.glospasleka.pl artykuł pod tytułem „Jak radny K. mieszkanie od emeryta kupował?", w którego treści zamieścił list M.K., pomawiający Krzysztofa Kopańskiego o nieuczciwe postępowanie przy próbie zakupu od niego mieszkania, w tym zwłaszcza o podstępne wykorzystanie jego nieznajomości prawa , uzyskanie nieuzasadnionego zarobku kosztem starszego i biednego emeryta, umyślne przedłużanie procesu sądowego w celu zaszkodzenia M.K., poświadczenie nieprawdy w umowie sprzedaży co do wysokości ceny, skrzywdzenie M.K. i doprowadzenie go do choroby, a także o odmienne postępowanie w życiu prywatnym i w życiu publicznym oraz bycie cwanym i złym człowiekiem, co mogło narazić pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia funkcji publicznych,

o czyn z art. 212§2 kk.

 1. oskarżonego Jerzego Przedpełskiego uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu oskarżeniem, czyn ten kwalifikuje z art. 212 2 kk i za to na podstawie art. 212 *2 kk w zw. z w zw. z art. 33* 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) zł;
 2. Na podstawie art. 43b kk w zw. z art.215 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w czytelnej formie na okres 3 (trzech) dni na stronie gazety internetowej www.glospasleka.p1;
 3. na podstawie art. 628 pkt 1 kpk zasądza od oskarżonego Jerzego Przedpełskiego na rzecz oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Kopańskiego poniesione przez niego koszty procesu, w tym opłatę w kwocie 300 (trzysta) złotych;
 4. na podstawie art. 626 1 kpk w zw. z art.3 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. nn.) zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonego koszty sądowe oraz opłatę w kwocie 500 (pięćset) zł.

Koszty procesu wyniosły 5220 zł, zaś koszty grzywny 5000 zł plus 500 zł. Łącznie 10 720 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Podziękowanie

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2453 odsłon.

IMG 4404 001

Szanowni Państwo,

Wybory samorządowe 2018 r. do Rady Miejskiej w Pasłęku i na Burmistrza Pasłęka zostały praktycznie rozstrzygnięte.

Poprzedziła je brudna kampania wyborcza szkalująca moją osobę. Nie cofnięto się przed niczym. Stronnicy jednego z kontrkandydatów na burmistrza miasta pragnęli jednej rzeczy - wyeliminowania mnie z gry w sposób niedemokratyczny, haniebny, wmawiając opinii publicznej czyny, jakich nie pełniłem.

Dwukrotnie musiałem w Sądzie dochodzić prawdy i bronić swojego honoru. Jednak satysfakcjonujące wyroki oczyszczające mnie z wszelkich zarzutów nie zrównoważyły tego, ile bólu przysporzyły one moim najbliższym; żonie i moim córkom.

Im też składam ogromne podziękowania, że były przy mnie w tych trudnych chwilach.

Dziękuję wszystkim Państwu za oddane głosy i za to, że blisko 2405 osób z Pasłęka i okolicznych wsi dostrzegło w mojej osobie nadzieję na zmiany, które są konieczne.

Dziękuję mojemu sztabowi KWW „Pasłęk Razem” za to, że trwał przy mnie murem i wspierał mnie, jak tylko potrafił najlepiej.

Gratuluję wybranym.

Szczególnie podziękowania kieruję do mieszkańców osiedla Północ i Zydlonga za to, że dane było mi pracować w  Radzie Miejskiej w Pasłęku przez blisko 12 lat na ich rzecz. Doceniając moje zaangażowanie, to właśnie Państwo z okręgu wyborczego nr 9 wytypowaliście moją osobę w wyborach na stanowisko Burmistrza Pasłęka. To bardzo miłe rozstanie z pracą w samorządzie, będąc docenionym w ten właśnie sposób przez najbliższych sąsiadów w tej najbardziej prestiżowej kategorii.

Bardzo dziękuję i pozdrawiam

 

Krzysztof Kopański kandydatem nr 1 na Burmistrza Pasłęka. Sylwetka kandydata i program wyborczy

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4020 odsłon.

PLAKAT KOPANSKI KWW PASLEK RAZEM

Komitet Wyborczy Wyborców

„PASŁĘK RAZEM”

nasz doświadczony samorządowiec

kandydat na burmistrza Pasłęka

Krzysztof Kopański

POZYCJA NR 1 NA LIŚCIE

kandydat bezpartyjny, lat 56, doktor nauk rolniczych, rzeczoznawca majątkowy, dyplomowany bankowiec, doradca finansowy i agent ubezpieczeniowy. Przez wiele lat adiunkt w instytucie naukowym, starszy inspektor ARiMR zastępca dyrektora oddziału ZUS ds. dochodów i dyrektor banku oraz wykładowca przedmiotów z zakresu gospodarki przestrzennej i finansów na uczelni katolickiej z siedzibą w Warszawie. Radny Rady Miejskiej w Pasłęku trzech ostatnich kadencji, członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Od 21 lat właściciel firmy zajmującej się obrotem i wyceną nieruchomości, biegły Sądu Okręgowego w Elblągu.

Szanowni Państwo,

Za nami cztery lata pracy obecnych radnych i dotychczasowego burmistrza. Był to okres, kiedy nasz Klub Radnych „Pasłęk Razem” wyraźnie zaznaczył swój wpływ na bieżącą politykę samorządową. Część naszych propozycji inwestycyjnych została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Wśród nich należy wymienić:

 • Przebudowa ulicy Spokojnej (dawna Ul. Buczka)
 • Przebudowa ulic Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego
 • Przebudowa ulicy Rzemieślniczej
 • Budowa chodnika na ul. Traugutta
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. Augustyna Steffena (dokumentacja)
 • Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena,
 • Oświetlenie na ul. Dębowej i Wiśniowej
 • Przebudowa skweru przy ul. Boh. Westerplatte,
 • Sygnalizacja świetlna przy zbiegu ulic Boh. Westerplatte i 3 Maja,
 • Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego (dokumentacja),
 • Rozbudowa Szkoły nr 2

Wspieraliśmy każdą zgłoszoną inicjatywę budowy drogi, chodnika, czy ulicy, jak również wodociągu oraz kanalizacji. Staliśmy na stanowisku, że należy szukać porozumienia tam, gdzie jest ono osiągalne i korzystne dla naszej społeczności.

Pamiętać należy, że burmistrz nie był i nie jest osobą decyzyjną w zakresie inwestycji. To radni Rady Miejskiej akceptują każdą inwestycję podejmując stosowną uchwałę o przyznaniu środków, burmistrzowi powierzając jej wykonanie, a następnie z każdego zadania rozliczają burmistrza. W tej sytuacji przypisywanie sobie wyłącznych zasług w zrealizowaniu tej, czy innej inwestycji mija się z prawdą.

Bez wzajemnej zgody i porozumienia w pasłęckim samorządzie niemożliwe byłoby przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji.

NIEJASNE SPRAWKI DYREKTORA JERZEGO PRZEDPEŁSKIEGO

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2357 odsłon.

mosirW majowym numerze pisaliśmy o kulisach kontroli komisji rewizyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku, która obnażyła prawdziwe oblicze radnych związanych z burmistrzem Śniecikowskim, jak również niekompetencję niektórych urzędników.

Kontrola MOSiR rozpoczęła się w październiku 2017 roku. Do dyrektora Jerzego Przedpełskiego trafiło wtedy kilkadziesiąt pytań dotyczących głównie przychodów, zatrudnienia, wynagrodzeń, zależności między MOSIR a klubem jeździeckim Nenia, oraz umów o dzieło zawieranych przez tę jednostkę gminną. Należy podkreślić, że z 4 osobowego składu komisji, pytania zadawał tylko radny Olbryś, natomiast pozostali członkowie komisji, czyli radni klubu „Pasłęczanie”, pozostawali bierni do samego końca kontroli.

Najwięcej kontrowersji budziły pytania dotyczące ujawnienia nazwisk osób fizycznych, z którymi zawierane były umowy o dzieło. Dyrektor Przedpełski, zasłaniając się ochroną danych osobowych, wzbraniał się tym samym od udzielenia pełnej odpowiedzi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zauważał problemu i za wszelką cenę chciał zakończyć trwającą kontrolę. Z kolei etatowi radcy prawni prześcigali się w pomysłach, jakby mu w tym pomóc. W trakcie trwania kontroli stwierdzono, że właściwie Komisja Rewizyjna już zakończyła kontrolę nie wnosząc żadnych uwag, a jeśli radny Olbryś ma ochotę zadawać pytania, to ma do tego prawo, ale indywidualnie. Generalnie chodziło o to, żeby ograniczyć kompetencje radnego i nie pozwolić dokonać dogłębnej kontroli MOSIR.

Czas mijał, pytania były ponawiane kilkukrotnie, lecz pan Przedpełski wciąż unikał odpowiedzi i szukał różnych wymówek, aby nazwiska beneficjentów nie wyszły na jaw. W końcu radny Olbryś postanowił interweniować na sesji i zażądał od burmistrza, aby ten zdyscyplinował swojego podwładnego do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi w trybie pilnym. Okazało się, że „opieszałość" dyrektora MOSiR nie była przypadkowa, ale o tym w dalszej części artykułu.

Aby zrozumieć istotę problemu należy po krótce opisać strukturę tej jednostki oraz jej główne zadania.

MOSiR zatrudnia średnio 9-10 osób w oparciu o umowę o pracę. Osoby te zatrudnione są na stanowiskach: dyrektor, księgowa (1/2 etatu), samodzielny referent, pracownik administracyjno-techniczny, menedżer sportu, konserwator urządzeń sportowo-rekreacyjnych, gospodarz obiektu rekreacyjnego, gospodarz stadionu, oraz 2 etaty pracowników gospodarczych. Dodatkowo, stan kadrowy zasilany jest 4 pracownikami gospodarczymi zatrudnionymi w ramach stażu. Przy okazji zatrudnienia warto wspomnieć, że księgowość prowadzi Izabela Wiśniewska, która równocześnie piastuje funkcję dyrektora Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

MOSIR jest jednostką gminną, której podlega Stadion Miejski, teren Parku Ekologicznego oraz gminne place zabaw. Do głównych zadań MOSiR należy dokonywanie remontów, utrzymywanie porządku na tych obiektach i dbanie o ich właściwe funkcjonowanie jak również organizacja imprez sportowych oraz partycypacja w festynach.

Kontrola wykazała, że w latach 2014 – 2017 około 50% umów o dzieło zawarto z osobami, które są zatrudnione w MOSiR lub z osobami spokrewnionymi z pracownikami MOSiR. Było to ponad 120 umów na łączną kwotę ponad 132 000 zł. Co więcej, umowy dotyczyły podstawowych zadań, które pracownicy MOSiR powinni wykonać w ramach regularnych godzin pracy. Do tych zadań zaliczamy dbanie o porządek i estetykę administrowanych miejsc tj. koszenie i wywóz trawy, dokonywanie napraw, porządkowanie drzewostanu, cięcie drewna oraz organizacja imprez sportowych. I tak tylko w latach 2016 - 2017 na koszenie, grabienie i wywóz trawy wydano dodatkowo ponad 20 tys. Zł. W przypadku porządkowania drzewostanu, cięciu drewna oraz usunięciu powalonych drzew kolejne 20 tys. zł. Kolejnym statutowym zadaniem MOSiR jest dokonywanie napraw i wydawałoby się, że w tym właśnie celu zatrudniony jest konserwator. Niestety, tu również MOSiR wydał blisko 12 tys. zł. Zupełnie niezrozumiałym jest, że gro drobnych prac typu naprawa grilla kamiennego czy ogrodzenia nie jest wykonywana przez osobę zatrudnioną w tym celu. Dyrektor Przedpełski zapytany o powyższe kwoty, tłumaczył zasadność zawierania umów tym, że nad jeziorkiem pracują tylko 2 osoby. Zapomniał wspomnieć, że poza tym zatrudnia 4 osoby w ramach stażu, konserwatora, oraz gospodarzy obiektów. Na organizację imprez organizowanych przez MOSiR, dyrektor również wydaje publiczne pieniądza lekką ręką. W latach 2014-2017a podstawowe zadania typu wytyczanie tras, sporządzanie list startowych, rozstrzyganie wyników czy ustawianie namiotów wydano łącznie blisko 40 tys. zł. Tu również spora część beneficjentów była blisko spokrewniona z pracownikami.

Nasi kandydaci na radnych KWW "PASŁĘK RAZEM"

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2595 odsłon.

PLAKAT GRUPOWY KWW PASLEK RAZEMSzanowne Panie, Szanowni Panowie

 Jeśli zależy Wam na

 • nowym otwarciu i zarządzaniu blisko ludzi, z ludźmi i dla ludzi,
 • nowej wizji rozwoju naszego miasta i gminy,
 • wydatkowaniu publicznych pieniędzy tylko na rozsądne inwestycje,
 • bezpieczeństwie własnym i swoich bliskich

 to oddajcie swój głos na kandydatów naszego Komitetu Wyborczego Wyborców „PASŁĘK RAZEM”

 44091312 303326547148720 6712247483726036992 nAnna Sielawa - okręg wyborczy nr 1, lat 46. Jest mężatką i ma dwie dorosłe córki. Od 19 lat na terenie miasta prowadzi działalność gospodarczą. Od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne na rzecz kultury i sportu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w specjalności zarządzanie publiczne. Uważa, że należałoby zwiększyć inwestycje w rejonie ulic : 3 Maja, Bohaterów Westerplatte i Dworcowej, ponieważ dotychczas były zaniedbywane.

 „Oddając na mnie głos, mogą Państwo liczyć na świeże spojrzenie osoby, która nie jest związana politycznie, a której zależy na rozwoju naszego miasta. Ponadto, chciałabym mieć wpływ na rozwiązywanie problemów i spraw nurtujących  moich sąsiadów czyli mieszkańców. Jako radna chciałabym zająć się modernizacją chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Boh. Westerplatte, rewitalizacją parku koło dworca, oraz drogą i oświetleniem na nowo powstałym osiedlu przy ul. Dworcowej. Moją dewizą jest stwierdzenie, że „prawdziwe zmiany to te, które zobaczysz za oknem”.
 
44170519 157300431888041 1884595305471541248 nBogdan Rogalski - okręg wyborczy nr 2, lat 58. Żonaty, ojciec trójki dzieci, pasłęczanin,  absolwent ART w Olsztynie, geodeta z wykształcenia, wieloletni pracownik firmy geodezyjnej, przez 7 lat prowadzący samodzielną działalność gospodarczą. Radny Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Pasłęk Razem, członek Komisji Społeczno-Oświatowej. Doświadczony radny wyznający zasadę, że potrzebne jest większe zróżnicowanie składu Rady niż dotychczas. Uważa, że mieszkańcy wciąz mają wiele potrzeb, które wymagają spełnienia.
 
Swoją postawą będę przyczyniał się do rozwiązywania problemów i realizacji słusznych i wartościowych pomysłów. Chciałbym pracować w Radzie dla szeroko rozumianego dobra wspólnego, aktywnie uczestniczyć przede wszystkim w realizacji inwestycji drogowych (budowa ulicy Kolonia Zdroje, przebudowa ulicy Drzymały) oraz innych dróg i chodników na terenie miasta i gminy Pasłęk, aby wszystkim żyło się lepiej.
 
44193135 1925147767539025 5991880248692572160 nTeresa Elżbieta Czerska - okręg wyborczy nr 4, lat 60, radna Rady Miejskiej w latach 2014-2018. Od 2004 roku zrzeszona w Pasłęckim Towarzystwie Przyjaciół Kultury. Matka piątki dzieci, babcia czworga wnucząt. Miłośniczka kwiatów, zwierząt i muzyki klasycznej. Zawsze aktywna, chętna do pomocy, działania, podejmująca wyzwania. Wnioskowała o realizację następujących inicjatyw: modernizacja ulicy Augustyna Steffena, oświetlenie na ulicach Dębowej i Wiśniowej, oznakowanie ulic Słowackiego oraz drogi wewnętrznej przy ulicy Kopernika, położenie nowej nawierzchni z trasy S7 do Rzecznej, w dalszych planach do miejscowości Krosno.
Trzeźwo spoglądam w przyszłość, którą razem możemy budować każdego dnia.Przyszłość to My i tylko od Nas zależy jak będzie ona wyglądać !
 
44033775 1179820672166998 6228668238171996160 nIzabela Malinowska – okręg wyborczy nr 5, lat 48. Społecznik przez wielkie „S”, nasz lokalny wyczekiwany co roku Święty Mikołaj. Ukochała dawać radość dzieciom, a jej coroczna grudniowa akcja rozdawania wszystkim dzieciom prezentów od Świętego Mikołaja zaskarbiła sobie miłość i sympatię zarówno dzieci, jak i rodziców. Odważna, bez problemów dociera do ludzi dobrej woli, by pomogli w jej charytatywnej akcji. Odwiedza również przedszkola i szpitale dając radość dzieciom - jest niemal wszędzie.  Jako jedyna osoba z Pasłęka wystąpiła w programie „Jaka to melodia” i choć bez powodzenia, to  stała się ambasadorką naszego miasta. Obecnie ponownie przygotowuje się do kolejnego występu w tym programie, a my będziemy trzymać kciuki za jej udany start.
Wyznaję zasadę: Zawsze z sercem dla ludzi. Chciałabym w Radzie Miejskiej pracować na rzecz dzieci i ludzi starszych i tych wszystkich, którzy również potrzebują pomocy. Proszę Państwa o oddanie głosu na mnie.