Opozycja żąda Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w związku z sytuacją w Urzędzie Miejskim w Pasłęku

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1768 odsłon.

 

1-p1060724-640x260.jpgW dniu dzisiejszym o godz. 8 rano w imieniu Klubu Radnych "Pasłęk Razem" złożyłem wniosek o zwołanie Nadzwycznej Sesji Rady Miejskiej w Pasłęku. Burmistrz od dawna pomija Radę i dokonuje zmian bez porozumienia z radnymi. A gdy brakuje pieniędzy, wówczas  prosi Radę  np. pod preteksem wymiany żarówek. Brnie w absrudy i totalne kompromitacje.

Burmistrz Pasłęka w pierwszej kolejności dokonał zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Pasłęku i w ramach oszczędności jej redukcji do dwóch etatów. Reorganizacja została wprowadzona Zarządzeniem nr 33/16 z dnia 29 marca 2016r.

Burmistrz w sprawozdaniu z prac wygłoszonym  na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2016r..w ogóle o tym, jakże istotnym fakcie, nie wspomniał. Nie określił konkretnie, jakie  oszczędności budżetowe będą z tego tytułu.

Po raz kolejny bez informowania Rady burmistrz dokonał zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pasłęku Zarządzeniem nr 55/16,  tuż przed majowym weekendem tj. 29 kwietnia 2016roku  i utworzył stanowisko zastępcy burmistrza. Nie zabiegał od Rady Miejskiej,  z jakich środków sfinansuje etat zastępcy.

Z dniem 1 maja 2016 roku w błyskawicznym tempie na stanowisko zastępcy burmistrza został powołany Henryk Żukowski, choć nie spełniał podstawowego wymogu, a mianowicie posiadania wyższego wykształcenia.

Z kolei w dniu 5 maja 2016r.  burmistrz odwołał Henryka Żukowskiego ze stanowiska swojego zastępcy z uwagi na brak wykształcenia, ale przyjął od razu na stanowisko asystenta powierzając mu ten sam zakres obowiązków.

Na marginesie należy dodać, że błędny ruch burmistrza będzie nas podatników dodatkowo  kosztować, albowiem muszą odbyć się nowe wybory radnego w miejsce Pana Żukowskiego.

Taka bezmyślna karuzela ze stanowiskami świadczy o nieznajomości prawa i naraża piastowany urząd burmistrza na śmieszność.

Dokonywane zmiany bez porozumienia z Radą Miejską świadczą o istniejących rezerwach budżetowych tkwiących w tegorocznym budżecie Gminy Pasłęk.

Wobec powyższego jest rzeczą naturalną konieczność opracowania programu oszczędnościowego dotyczącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pasłęku i racjonalizacji wydatków na naprawdę istotne dla lokalnej społeczności cele, a nie na rozdawnictwo stanowisk i pieniędzy znajomym. 

Przewodniczący Rady zgodnie z przepisami ma 7 dni na zwołanie sesji. 

Poniżej załączam wniosek wraz z projektem uchwały.

Pasłęk, 06.05.2016

 

Klub Radnych Rady Miejskiej w Pasłęku

 

„PASŁĘK RAZEM”

 

                                                                             Pan

 

                                                                             Edward Skalij

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

 

WNIOSEK O ZWOŁANIE

 

NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

 

W związku  ze zmianami organizacyjnymi  w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, powoływaniem i odwoływaniem ze stanowiska wiceburmistrza oraz kompletnym zamieszaniem tym spowodowanym, które przekłada się bezpośrednio na powagę działania Urzędu, w trybie art. 20 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 466) wnosimy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku.

 

W załączeniu zamieszczamy porządek obrad i projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest radny Krzysztof Kopański.

 

Radni wnioskodawcy;

 

Krzysztof Kopański

Damian Olbryś

 

Teresa Czerska

 

Bogdan Rogalski

 

Załącznik 1

 

Porządek obrad 

 

$11.      przedłożenie przez burmistrza Wiesława Śniecikowskiego szczegółowego sprawozdania ze swoich działań i powodów, które zadecydowały o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Pasłęku ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych dla budżetu Gminy

 

$12.      zapytania radnych w temacie objętym posiedzeniem

 

$13.      podjęcie uchwały wyrażającej zaniepokojenie sytuacją pracy Urzędu i zobowiązanie Burmistrza do opracowania programu oszczędnościowego

 

$14.      zamknięcie posiedzenia

 

Załącznik 2

 

UCHWAŁA  NR…………

 

RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

 

z dnia …………………………

 

w sprawie  opracowania oszczędnościowego programu działania

 

 Urzędu Miejskiego w Pasłęku

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwala , co następuje:

 

§1. Rada wyrażając swoje głębokie  zaniepokojenie zmianami organizacyjnymi w pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku wprowadzonymi ostatnimi zarządzeniami Burmistrza Pasłęka oraz  brakiem przedłożenia Radzie skutków finansowych dokonywanych zmian, zobowiązuje Burmistrza Pasłęka do złożenia Radzie do dnia 30 czerwca 2016r. opracowanego programu oszczędnościowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pasłęku.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

 

 

Komentarze  

0 #3 Do antoni 2016-05-10 12:54
Z tego co wiem to dyrektor mosir wygrał konkurs na to stanowisko więc zluzuj poślady dziadek :D .
Cytować
0 #2 antoni 2016-05-09 23:43
...na stanowiska powinny być konkursy, a burmistrz i jego asystent powinni sobie natychmiast wręczyć medale oraz ufundować tablicę pamiątkową:) Wstyd, po prostu, w taki sam sposób powołał dyr. Mosir więc droga już sprawdzona, jak widać władza zajmuje się głównie sobą,a nie tym co trzeba!
Cytować
+6 #1 mieszkaniec 2016-05-07 08:10
Brawo,brawo brawo tylko za mało liczba w opozycji. To co ostatnio dzieje się w Urzędzie jest nie do pojęcia
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież