Najwyższa pora na inwestycje potrzebne mieszkańcom

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 977 odsłon.

     

CAM03928W dniu 13.09.2017  Klub Radnych Rady Miejskiej w Pasłęku „PASŁĘK RAZEM”    złożył na ręce burmistrza  Wiesława Śniecikowskiego wniosek inwestycyjny.  Tu przypomnieć należy, że Klub Radnych „PASŁĘK RAZEM”   tworzy czwórka radnych: Teresa Czerska, Krzysztof Kopański, Damian Olbryś i Bogdan Rogalski.

Wsłuchując się w głosy i postulaty mieszkańców Pasłęka i gminy nasz klub  wniósł do budżetu na rok 2018 następujące zadania inwestycyjne, które powinny zostać uwzględnione  w budżecie i niezwłocznie wykonane;

 

 1. Budowa chodnika na ul. Traugutta  (na zdjęciu) we współpracy z samorządem powiatowym
 2. Budowa ulic gminnych Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego
 3. Przebudowa ulic powiatowych Chopina  i Paderewskiego we współpracy samorządem powiatowym
 4. Budowa  mini placu  zabaw dla dzieci na działce nr 135/1 przy ul. Kochanowskiego
 5. Budowa ciągu pieszego „Gęsia Szyjka” przy ul. Augustyna Steffena
 6. Przebudowa ul. Augustyna Steffena we współpracy z samorządem powiatowym
 7. Budowa ulicy gminnej Rzemieślniczej
 8. Budowa oświetlenia ulicy Kopernika  od numeru 47  przy nowo wybudowanych domach
 9. Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego we współpracy z samorządem wojewódzkim
 10. Budowa łącznika pomiędzy ul. Szkolną i Wojska Polskiego
 11. Przebudowa ulicy powiatowej Drzymały we współpracy z samorządem powiatowym
 12. Budowa ulicy gminnej w Zielonce Pasłęckiej
 13. Przebudowa drogi powiatowej (nawierzchnia) we wsi Marianka  we współpracy z samorządem powiatowym

Klub wniósł o zabezpieczenie środków finansowych na wyżej wskazane zadania. Jednocześnie  Klub Radnych „PASŁĘK RAZEM” uzależnił swoje poparcie dla  projektu budżetu na 2018 od uwzględnienia naszych propozycji. 

 

Z uwagi na fakt, że część inwestycji obejmuje zadania samorządu powiatowego nasz klub spotkał się w dniu 21 września 2017r. ze starostą elbląskim  Maciejem Romanowskim. Przedstawiliśmy bardziej szczegółowo zadania inwestycyjne, które w naszej opinii powinny zostać zrealizowane we współpracy z samorządem pasłęckim. Są to następujące zadania:

 

 1. Budowa chodnika na drodze powiatowej – ul. Traugutta. Temat został zasygnalizowany wcześniej. Opracowano projekt chodnika. Oba samorządy zarówno powiatowy, jak i gminny wyraziły wolę współpracy i współfinansowania tego przedsięwzięcia w 2018r.. Obecnie oczekiwane jest włączenie formalne tego zadania do realizacji.
 2. Przebudowa ulic powiatowych Chopina  i Paderewskiego. Ulice te są położone na osiedlu Zydlong, gdzie większość domów zbudowano przez 1939 r.. Obecnie powstało kilka nowych budynków mieszkalnych, do których dojazd jest utrudniony z uwagi na bardzo  zły stan nawierzchni, gdzie woda opadowa intensywnie spływa ulicą Chopina i gromadzi się na ul. Paderewskiego.    
 3. Przebudowa ul. Augustyna Steffena. Problem bardzo złego stanu ulicy Augustyna Steffena został przedstawiony Panu Staroście wraz z petycją mieszkańców wiosną 2016r. Sprawa była również zgłoszona w formie petycji i naszej interpelacji do Burmistrza Pasłęka, który odpowiada za infrastrukturę towarzyszącą tej drodze (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie). Mieszkańcy są bardzo zniecierpliwieni i zawiedzeni, że władze samorządowe ignorują ten temat stale odkładając go na lata następne.
 4. Przebudowa ulicy powiatowej Drzymały. Ulica  jest ostatnią ulicą w pętli ulic:  3 Maja, Ogrodowa, Polna , która wymaga remontu poboczy i nawierzchni.
 5. Przebudowa drogi powiatowej (nawierzchnia) we wsi Marianka. Wieś Marianka to jedna największych wsi Gminy Pasłęk położona przy drodze powiatowej Pasłęk – Pomorska Wieś. We wsi znajduje się zabytkowy kościół katolicki, w którym odprawiają się msze, co przyciąga mieszkańców z okolic. Stan nawierzchni drogi na wysokości wsi jest bardzo zły i wymaga pilnej naprawy poprzez położenie nowej nawierzchni. 

Jednocześnie  Klub Radnych  Rady Miejskiej „PASŁĘK RAZEM” zadeklarował ze swojej strony poparcie dla wspólnego finansowania wymienionych inwestycji wespół z samorządem pasłęckim, któremu niniejsze zadania zostały złożone na piśmie w dniu 13.09.2017r. i przekazane osobiście  na ręce Burmistrza Pasłęka.   

Rozmowa odbyła się w rzeczowej atmosferze, natomiast czy przełoży się na  konkretne działania samorządu powiatowego - czas pokaże.

Będzie to doskonały sprawdzian dla obu samorządów w zakresie umiejętności współpracy ze wszystkimi uczestnikami sceny samorządowej.

Dodać należy, że część z tych inwestycji od wielu, wielu lat czeka na realizację m.in. budowa  ulic gminnych Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego, które od kilku lat mają przygotowaną pełną dokumentację wykonawczą wraz z pozwoleniem na budowę.

Niestety, w tym konkretnym przypadku pierwszym i jedynym blokującym jest burmistrz Wiesław Śniecikowski, który nie wyraża chęci włączenia tego zadania do realizacji.  

                                                    

                                                       

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież