Słowne starcie dwóch doktorów (O tempora! O mores!)*

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4890 odsłon.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Pasłęku uświadomiła mi i zebranym na sesji, jak bardzo burmistrz Śniecikowski nie znosi jakiejkolwiek krytyki, a każda moja interpelacja jest przez niego odbierana jako atak na jego osobę i jak się wyraził publicznie na sesji, jest prowadzeniem w dalszym ciągu kampanii wyborczej.

Nic bardziej błędnego!

Publicznie oświadczyłem na sesji, że nie prowadzę kampanii wyborczej i dawno o niej zapomniałem. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że w jakim tempie muszę "odrabiać" czas poświęcony kampanii wyborczej.

Moje interpelacje, jako radnego wynikają z troski o sprawy ludzi, którzy powierzyli mi mandat radnego. Niejednokrotnie ludzie zwracają się do mnie z prośbą, bym wyjaśnił; dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej.

To, że zapada się dach jednej szkoły, a drugiej przecieka, że ulica 3 Maja (nazywana przez mieszkańców ul. Wyborczą) jest po remoncie w opłakanym stanie,że kruszą się i rozpadają mury obronne, które od średniowiecza przetrwały do czasów obecnych, a nie przetrwały ich renowacji, to powoduje, iż mam obywatelski obowiązek te sprawy publicznie wyjaśniać, ale burmistrz Śniecikowski tego wyraźnie nie rozumie.

"Skok na kasę", czyli zarobki burmistrza Pasłęka w górę

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3682 odsłon.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej uchwalono głosami Klubu "Pasłęczanie"  i Prawa i Sprawiedliwości podwyżkę wynagrodzenia burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego do poziomu 11.020 zł z wyrównaniem od 30 listopada 2010r.

Jestem zdania,  że obecne wynagrodzenie w kwocie 9890zł powinno być satysfakcjonujące. Zważywszy na obecny stan finansów, wiele wysuwanych zastrzeżeń, co  do celowości i jakości wykonywanych inwestycji  w Gminie Pasłęk i braku nadzoru "żadanie" podwyżki uważam poprostu na nieuzasadnione i nieeleganckie. Są też samorządy, które tną wynagrodzenie swoim włodarzom.

Dodać należy, że burmistrz uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w  jednej z elbląskich uczelni.  Na marginesie dodam,  że aby zatrudnić się dodatkowo na etat w innej firmie, zakład macierzysty powinien z reguły o tym wiedzieć i wyrazić zgodę. Burmistrz w tej materii nie zwrócił się do Rady i nie przedstawił harmonogramu zajęć, który to harmonogram nie powinien kolidować z pracą w urzędzie. Choć cytując dzisiejsze słowa radnego Łachmańskiego, że nasz burmistrz pracuje ....24 godziny na dzień... byłoby to trudne do udowodnienia, gdyż wówczas musiałby przekonać Radę, że praca na uczelni zamuje mu "24 godziny na noc", a takiego poświęcenia przecież nie można wymagać.

Odprawy emerytalne pasłęckich urzędników

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3977 odsłon.

Ostatnio w swoich interpelacjach poruszyłem temat pracujących emerytów w pasłęckich urzędach podległych Gminie. Burmistrz Śniecikowski przyznał, że w swojej kadrze doliczył się 22 osób z przyznanym świadczeniem emerytalnym.

W 2011 roku kilka nowych osób zamierza odejść na emeryturę. W myśl nowych przepisów, jeżeli osoby złożyły wnioski o przyznanie emerytury do 31 grudnia 2010r., to będą mogły kontynuować zatrudnienie i równocześnie otrzymywać emeryturę. W przypadku, kiedy tego zgłoszenia w ZUS nie uczyniły muszą rozstać się z pracą przynajmniej na jeden dzień, po czym następnego dnia mogą się zatrudnić zachowując prawo do świadczenia emerytalnego i wynagrodzenia. Czy pracodawca ich zatrudni i na jakich warunkach, to zależy już wyłącznie od niego.

W prognozach finansowych na 2011r. zaplanowano odejście trzech osób na emeryturę z Urzędu Miejskiego, a koszty odpraw siegną ogółem 68.600 zł.  

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przewidziano jedną wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 30.888 zł.

Z kolei w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano środki na odprawę emerytalną w kwocie 28.240 zł.

Czy naszych urzędników "skusi" wysoka odprawa emerytalna, czy też pozostaną na etatach zależy od nich samych.      

Powyborczy remanent, czyli w Pasłęku o dwa głosy więcej w urnach niż liczba głosujących

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2652 odsłon.

Wybory samorządowe 2010r. w Pasłęku rozstrzygnięte. Spośród "starych radnych" w Radzie Miejskiej w Pasłęku  trzynastu radnych zostało wybranych na kolejną kadencję, a jedynie dwie nowe osoby znalazły się w jej składzie. Poraz pierwszy są to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.

 Czy to dobrze, czy źle; czas pokaże. W istocie należy stwierdzić, że  weszły osoby mało znane w mieście i szerzej w gminie. Ale z kolei Pani Gajownik jest osobą znaną w Zielonce Pasłęckiej i to właśnie ta wieś ją wybrała. Wybór p. Adama Koniecko  da się wytłumaczyć bardzo prosto, gdyż wyborcy głosując byli w przeświadczeniu, że wybierają Henryka Koniecko - powszechnie znanego lekarza w naszym mieście, zaś Adam to jego syn. Tak więc poszło o znane nazwisko i tym sposobem mandat "wygrała" rodzina.