Najwyższa pora na inwestycje potrzebne mieszkańcom

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 822 odsłon.

     

CAM03928W dniu 13.09.2017  Klub Radnych Rady Miejskiej w Pasłęku „PASŁĘK RAZEM”    złożył na ręce burmistrza  Wiesława Śniecikowskiego wniosek inwestycyjny.  Tu przypomnieć należy, że Klub Radnych „PASŁĘK RAZEM”   tworzy czwórka radnych: Teresa Czerska, Krzysztof Kopański, Damian Olbryś i Bogdan Rogalski.

Wsłuchując się w głosy i postulaty mieszkańców Pasłęka i gminy nasz klub  wniósł do budżetu na rok 2018 następujące zadania inwestycyjne, które powinny zostać uwzględnione  w budżecie i niezwłocznie wykonane;

 

 1. Budowa chodnika na ul. Traugutta  (na zdjęciu) we współpracy z samorządem powiatowym
 2. Budowa ulic gminnych Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego
 3. Przebudowa ulic powiatowych Chopina  i Paderewskiego we współpracy samorządem powiatowym
 4. Budowa  mini placu  zabaw dla dzieci na działce nr 135/1 przy ul. Kochanowskiego
 5. Budowa ciągu pieszego „Gęsia Szyjka” przy ul. Augustyna Steffena
 6. Przebudowa ul. Augustyna Steffena we współpracy z samorządem powiatowym
 7. Budowa ulicy gminnej Rzemieślniczej
 8. Budowa oświetlenia ulicy Kopernika  od numeru 47  przy nowo wybudowanych domach
 9. Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego we współpracy z samorządem wojewódzkim
 10. Budowa łącznika pomiędzy ul. Szkolną i Wojska Polskiego
 11. Przebudowa ulicy powiatowej Drzymały we współpracy z samorządem powiatowym
 12. Budowa ulicy gminnej w Zielonce Pasłęckiej
 13. Przebudowa drogi powiatowej (nawierzchnia) we wsi Marianka  we współpracy z samorządem powiatowym

Klub wniósł o zabezpieczenie środków finansowych na wyżej wskazane zadania. Jednocześnie  Klub Radnych „PASŁĘK RAZEM” uzależnił swoje poparcie dla  projektu budżetu na 2018 od uwzględnienia naszych propozycji. 

Powódź w Pasłęku. Zalane domy, mieszkania, pola i … skażona woda pitna

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1555 odsłon.

21981653 890547274433104 695697895 oMinął tydzień, kiedy Pasłęk i okolice nawiedziła powódź. Obfite, niekończące się w tamtych czasie opady deszczu spowodowały przybór wód płynących w okolicznych rzekach i rzeczkach  spowodowały istną powódź zarówno w Pasłęku, jak i w kilku okolicznych wsiach. W godzinach wczesnoporannych ok. 7  w poniedziałek 18 września 2017r. wylała rzeka Sirwa w Zielonce Pasłeckiej i w Rogajnach. Kolejny sygnał alarmowy ok. 9 nadszedł z miejscowości Stegny, gdzie wylała rzeka Elszka. Około godz. 11 lokalny  na co dzień strumyk poważnie uszkodził drogę w Aniołowie. W tym samym czasie rzeka Wąska stała się niezwykle szeroka i przekroczyła stan ostrzegawczy 620 cm, a jej poziom stale rósł.

22016931 890547184433113 162726187 oJuż o  godz. 12 przekroczył stan alarmowy, czyli 630 cm.  Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono o godz. 13. Mijały kolejne godziny. Sirwa  i Wąska rozlała się na park ekologiczny. Zaczęła zagrażać budynkom nisko położonym przy ul. Augustyna Steffena i Dolnej. Zamknięto ul. Zamkową (zwaną Serpetyną) i most na Wąskiej. Wszyscy wpatrywali się z niedowierzaniem w nurt  rzeki Wąskiej, która coraz bardziej zaczęła zagrażać  okolicznym budynkom.  Dopiero o  godz. 17 Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku rozpoczęło analizę danych meteorologicznych i hydrologicznych. O godz. 18 rozpoczęto napełnianie i układanie worków z piaskiem wzdłuż  wałów w celu zapobieżenia rozszerzaniu się skutków powodzi. Do tej akcji przystąpili strażacy zarówno z Państwowej Straży Pożarnej (20 zastępów) , jak i ochotniczej. W sumie strażaków było 248 i 8 wozów specjalistycznych. Przed północą do akcji włączyło się również 57 żołnierzy. Główne działania służb trwały do godziny 4 rano następnego dnia.

W kolejnych godzinach wypompowywano wodę z posesji oraz rozpoczęto wstępne szacowanie strat. Sytuacja w Pasłęku stabilizowała się. Tymczasem akcja ratownicza przeniosła się do miejscowości Rzeczna i okolic, gdzie woda z rzeki Wąskiej rozlewała się na okoliczne pola i zagrażała tamtejszej stadninie koni.      

Oprócz wymienionych miejscowości także ucierpiały wsie Tulno, Łukszty i Krosno. W Pasłęku podtopieniu uległo 15 budynków i przepompownia ścieków. W Stegnie zalało 16 budynków, a w Zielonce Pasłęckiej – 4. Deszcze nawalne spowodowały również szkody w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3.

W tym miejscu warto przytoczyć słowa sołtysa wsi Rogajny Adama Buska, który na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 22 września 2017r. bagatelizował skutki podtopień budynków i mieszkań , twierdząc …co tam Wasze domki i mieszkanka, zalane pola rolników to dopiero będzie głód. Sołtys ów zasłynął również zaraz po wyborze na pierwszą kadencję sołtysa ze szczerego twierdzenia sugerującego, że rzeka Sirwa to ściek ( w którym kąpiecie się w jeziorku),  bo w Rogajnach i okolicach są nieszczelne szamba. I choć społeczność wiejska próbowała go za to odwołać, to chyba miał sporo racji  w aspekcie kolejnej wiadomości, która  nadeszła.

Historyja prawdziwa o tajemniczym tunelu, co śmietniskiem się okazał, z fuchą asystenta burmistrza Pasłęka w tle

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1338 odsłon.

Wykopki KP 1Asystent burmistrza Pasłęka, Henryk Żukowski pełni „przyboczną straż” przy swoim pryncypale od maja 2016 roku. Przypomnieć należy, że najpierw burmistrz Śniecikowski próbował wepchnąć go na siłę na stanowisko wiceburmistrza tylko zapomniał, że jego  kolega po  technikum rolniczym, nie ma wyższego wykształcenia, które to jest warunkiem sprawowania funkcji wiceburmistrza. Nasz burmistrz –rolnik (ukończył technikum rolnicze w Dobrocinie) -doktor nauk prawnych zaliczył totalną wpadkę, ale… szkolnemu koledze zapewnił kilkutysięczną pensję i stanowisko, na którym się za nic nie odpowiada.

Asystent burmistrza w ciągu roku stał się szarą eminencją w urzędzie. Otrzymał samodzielny gabinet. Trudno go spotkać na korytarzu,  nie rzuca się w oczy. W ramach programu – jestem, ale mnie nie ma – jeszcze ani razu nie pokazał się na posiedzeniu Rady Miejskiej w Pasłęku, a materiały burmistrzowi nosi zamiennie sekretarz S. Miklusz z kierownikiem referatu organizacyjnego D. Bereżańskim.

Przyznam, że inaczej to sobie wyobrażałem.

Tymczasem asystent Żukowski wziął się do nauki i jak przyznaje burmistrz dokształca się zaocznie, ale podobno wyłącznie za własne pieniądze. Tak więc asystentowi nie wolno przeszkadzać, bo się chłop uczy.

Gdy tylko rok szkolny się skończył, burmistrz Śniecikowski „przygotował wakacyjną praktykę” dla swojego asystenta.

Burmistrz bez wiedzy Rady Miejskiej w Pasłęku podpisał w dniu 16 maja 2017r. umowę o współpracy z Uniwersytetem im Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Za współpracę z ramienia swojego urzędu uczynił odpowiedzialnym asystenta Henryka Żukowskiego. I tu kolejne zastrzeżenie – asystent nie może merytorycznie być odpowiedzialny za zadania  realizowane przez gminę, która zatrudnia w tym celu etatowych pracowników. Asystent organizuje pracę burmistrza, ale nie może jego wyręczać, czy innych praowników w obowiązkach służbowych. No coż, w naszej mieście-gminie wszystko uchodzi.

Niespokojnie na ulicy Spokojnej?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 879 odsłon.

ul. SpokojnaNie tak dawno w ramach tzw. dekomunizacji  nazw ulic, placów….., ulica Buczka w Pasłęku została przemianowana na ul. Spokojną. Nazwę ulicy wybrali sami mieszkańcy tejże ulicy, a radni Rady Miejskiej w Pasłęku potwierdzili ich wybór podejmując stosowną uchwałę.

Na marginesie nazwa ul. 1 Maja mogła pozostać, ale już parę lat temu pasłęcki samorząd zmienił ją na ul. 3 Maja i do dziś „starym pasłęczanom” mylą się te podobne nazwy i daty. Czasami nie warto wybiegać przed szereg, ale cóż - stało się.

Tymczasem wracając do ulicy Spokojnej (położonej na Zydlongu), ta po 50 latach od jej istnienia na mapie doczekała się przebudowy.

Latami rwące potoki deszczu wypłukiwały ziemię i niosąc ze sobą żwir i kamyczki  zamulały pobliską ul. Traugutta.

Pierwsze postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy. W drugim przetargu nieograniczonym  wykonawcą została firma DROZD Centrum Techniki A. Nowosad z Elbląga. Umowa została podpisana 24 maja 2017r. z terminem realizacji 31 lipca 2017r.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka wodociągu ok. 113 m wraz z podejściami do granicy działki, który był wykonany  z rur azbestowych. Przebudowana zostanie również instalacja burzowa na odcinku 41m oraz urządzenia telekomunikacyjne, które kolidują z przyszłym utwardzeniem.

Zadanie obejmuje powstanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 770m2 wraz ze zjazdami i dojściami do posesji.

Nie ulega wątpliwości, że  mieszkańcy od dawna oczekiwali radykalnej poprawy dojazdu i dojścia do swoich posesji i są zadowoleni, że tak się stanie.

Tym niemniej część z nich dopiero teraz dowiedziała się, że ciąg pieszo –jezdny nie będzie z kostki betonowej na całej szerokości ulicy. Po obu stronach ulicy pozostaną nieutwardzone  fragmenty, tuż przy posesjach, które zostaną wysypane drobnymi kamykami  tzw. tłuczniem.

Mieszkańcy czują się oszukani, szczególnie część z nich, która twierdzi, że utrudni to usuwanie śniegu przy posesjach, parkowanie samochodów na  wąskiej ulicy, tak by nie tarasować wjazdów na posesje sąsiadów tej wąskiej uliczki.

 

Ludzie skargi piszą… na Burmistrza Pasłęka

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1594 odsłon.

skarga obrazDo Rady Miejskiej w Pasłęku trafiła skarga mieszkanki  miejscowości Krosno gm. Pasłęk na działanie Burmistrza Pasłęka.

Skarżąca zarzuciła Burmistrzowi Pasłęka:

 1. brak jakichkolwiek działań w sprawie dotyczącej podłączenia należącego do skarżącej i jej męża mieszkania położonego  w Krośnie do nowo wybudowanej  w latach 2011-2014 gminnej sieci wodociągowej w Krośnie,
 2. nieudzielenie skarżącej od 31.03.2011 roku odpowiedzi w sprawie, o której mowa w pkt 1.

Burmistrz udzielił wyjaśnień radnym na piśmie w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej oddalającej skargę jako bezzasadną. Podczas rozpatrywania skargi zabierała głos skarżąca wraz synem, który zamierza zamieszkiwać w przedmiotowym mieszkaniu.

W 2011 roku Gmina Pasłęk opracowała dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Krosno-Zielony  Grąd- Kolonia Marianka – Rzędy – Kupin”. Wykonanie ww. dokumentacji miało na celu zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym ich przebiegu, w miejscowościach: Krosno, Krosienko, Krosno Młyn, Kol. Marianka, Zielony Grąd  oraz sieci kanalizacyjnej do m. Rzędy.

Wstępna koncepcja przebiegu (trasy)  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebiegała przez działki wszystkich trzech współwłaścicieli budynku mieszkalnego (trzyrodzinny), w tym również skarżącej, na co od początku wyrażała ona zgodę.

Niestety, wstępna koncepcja projektowa została odrzucona przez dwóch współwłaścicieli budynku, którzy zażądali zmiany przebiegu trasy sieci wodno-kanalizacyjnej w ten sposób, aby przebiegała ona za budynkiem mieszkalnym (poprzednio przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej, przed budynkiem). Swoją decyzję uzasadnili: zagospodarowaniem przestrzeni przed budynkiem (m.in. nasadzenia roślin, ogrodzenie). Projektant uwzględnił ich sprzeciw, o czym skarżąca nie miała pojęcia i na etapie uzyskiwania  pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej nie odwołała się od decyzji Starosty Elbląskiego, który w dniu 22.04.2011 r. wydał pozwolenie na budowę sieci.  

Roboty inwestycyjne  rozpoczęto w 2013r., a ich zakończenie  nastąpiło 31 lipca 2014r.

W dniu 17 lipca 2014r. na zebraniu gminnym skarżąca zgłosiła problem  braku możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci, albowiem sieć omija działkę, na której położona jest część budynku wraz lokalem skarżącej. Dopiero w tym czasie urzędnicy gminy powzięli informację, że działkę skarżącej pominięto podczas projektowania sieci, która to sieć przebiega obecnie przez działki należące do sąsiadów posiadających lokale w przedmiotowym budynku i skutecznie omija działkę skarżącej.

W celu doprowadzenia sieci do lokalu skarżącej zaproponowano budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego przez działki sąsiadów lub nawet w samym budynku do istniejących już przyłączy sąsiadów. Na ta warianty nie zgodzili się jednak sąsiedzi. Głównym powodem ich stanowiska miał być wieloletni konflikt sąsiedzki.