Pasłęk wyludnia się, czyli „baby boom” po pasłęcku

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1608 odsłon.

demografiaNiestety, prawda się okrutna. Z roku na rok ubywa mieszkańców w naszej gminie. Mamy ujemny przyrost naturalny. W 2014 roku urodziło się 183 obywateli, a zmarło 196 osób. Ujemny przyrost naturalny wniósł - 13. Jeszcze gorzej było w 2015 roku;  urodziło się 173 osób, a zmarło 198. Zatem ujemny przyrost naturalny wyniósł -25.

Stan ludności na koniec 2016r. w mieście Pasłęk wyniósł 12 157, zaś w pozostałych miejscowościach naszej gminy wynosił 7 290 osób. Łącznie na terenie miasta i gminy Pasłęk zamieszkiwało 19 447 mieszkańców.

To statystyka czysto teoretyczna, która nie uwzględnia migracji zarówno zagranicznej, jak i krajowej.

Szacuje się, że  faktycznie jest nas blisko 4 tysiące mniej, bowiem tyle osób wyemigrowało za pracą zarówno zagranicę, jak i do większych aglomeracji w kraju.

Dziś bardzo nośnym hasłem jest „baby boom”, czyli większa liczba urodzeń spowodowana programem rządowym 500+ gwarantującym zasiłki na dziecko do 18 roku życia.

A jak to wygląda u nas. Oto cyfry.

Wycinka 108 drzew w Pasłęku i na tym nie koniec

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1566 odsłon.

wycinka 2Cała Polska wciąż ekscytuje się tematem wycinki drzew, szczególnie w końcówce 2016roku i na początku 2017 roku. Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie środowiska pozwoliły wycinać drzewa na działkach właścicieli i to rozwiązanie jest społecznie powszechnie akceptowalne, szczególnie  jeśli chodzi o jedno, czy nawet kilka drzew na własnej działce. Nieco  inaczej traktuje się masową wycinkę całych kompleksów zadrzewień, które poszły pod topór w celu zabudowy działek przez deweloperów oraz działek będących własnością gmin.

A jak to wygląda w naszym pasłęckim "ogródku".  

Z otrzymanej od Burmistrza Pasłęka wynika, co następuje;

W okresie od 1 grudnia 2016r. do 28 lutego 2017r. z gruntów komunalnych wycięto łącznie 108 drzew, w tym

  • 1 szt. z gatunku klon zwyczajny, przy ul. Bankowej, działka gminna 215/15 na wniosek zarządcy MK Nieruchomości, 
  • 2 szt. z gatunku świerk pośpolity i świerk kłujący, przy ul. Zwycięstwa, działka nr 142/1 na wniosek zarządcy MK Nieruchomości,
  • 11 szt. z gatunku topola przy ul. Mickiewicza (parking), działki gminne nr 230 i 229/2,
  • 94 szt. z terenów dróg gminnych (m.in. przy ul. Rzemieślniczej, Osińskiego, Jana Pawła II).

Wyżej wskazane drzewa zostały usunięte za zgodą Starosty  Elbląskiego, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na wniosek  Burmistrza Pasłęka.

R/ewolucja w pasłęckich szkołach, czyli wszystko o reformie oświaty

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1969 odsłon.

reforma szkoły

Na wniosek naszego klubu radnych „PASŁĘK RAZEM” w dniu 22 lutego 2017r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018. Celem naszej inicjatywy było uzyskanie szczegółowej informacji o przygotowaniach pasłęckich placówek oświatowych do reformy, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.. W tym celu poprosiliśmy o przedłożenie przez Burmistrza Pasłęka szczegółowego sprawozdania z planowanych zamierzeń zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w związku z wdrażaniem reformy oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych dla budżetu Gminy poprzez:

a) przedstawienie propozycji nowych obwodów szkół w formie graficznej

b) przedstawienie przez każdego z dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów, zmian w strukturze po 1 września 2017 r. z podaniem liczebności poszczególnych klas/oddziałów, liczby nauczycieli z podaniem ich specjalizacji, liczby personelu pomocniczego z podaniem stanowisk, przewidywanej prognozy zmian na kolejne 3 lata w obszarach prezentowanych wcześniej

c) skutki reformy dla wychowania przedszkolnego w ocenie dyrektorów przedszkoli

d) omówienie zasad rejonizacji i możliwości przemieszczania uczniów do placówek poza rejon na wniosek rodziców/opiekunów w świetle obowiązujących lokalnie przepisów.

W wyniku zaplanowanej reformy zlikwidowane zostaną dwa gimnazja. Gimnazjum nr 1 przy ul. Jagiełły, które zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1. Z  kolei w Zespole Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja  zniknie gimnazjum, a pozostanie tylko Szkoła Podstawowa nr 3. Nauka w szkole podstawowej potrwa 8 lat, a obecni szóstoklasiści będą kontynuowali naukę przez kolejne dwa lata do ukończenia szkoły podstawowej. Dalej młodzież będzie mogła kontynuować naukę w  czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach lub trzyletnich szkołach zawodowych. Dodać należy, że wygaszanie gimnazjów potrwa jeszcze dwa lata, czyli do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy obecni pierwszoklasiści ukończą szkołę.

Oto przyszła sieć placówek.

I. Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Pasłęk:

Lp. Nazwa i adres siedziby szkoły

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku  14-400 Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 30

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: Apteczna, Bankowa, Bohaterów Westerplatte 1-32a,Brzozowa, Chodkiewicza, Bolesława Chrobrego, Cicha, Jana HenrykaDąbrowskiego, Dębowa, Dworcowa, Firleja, Gdańska, Geodetów, Ks.Bazylego Hrynyka, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Kolonia Robotnicza, Marii Konopnickiej, Kopernika 1-27, Kościuszki, Biskupa Ignacego Krasickiego, Ks. Kazimierza Cyganka, Leśna, Limanowskiego, Malinowa, Mickiewicza, Ks. Franciszka Osińskiego, Parkowa, Partyzantów, Piłsudskiego, Południowa, Przedszkolna, Przemysłowa, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Strażacka,Szkolna, Wiśniowa, Witosa, Wojska Polskiego, Zacisze, Zielona, Zwycięstwa, plac św. Wojciecha, Zamkowa oraz miejscowość Zakrzewko

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku  14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 9 i 14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 5

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: Generała  Władysława Andersa, Buczka,

Chopina, Stefana Czarnieckiego, Długa, Dolna, Elbląska, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lanca, Lwowska, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Rataja, Sprzymierzonych, Augustyna Steffena, Sybiraków, Topolowa, Traugutta, Juliana Tuwima, Widokowa, Wileńska, Wiosenna, Wschodnia,  Zawiszy Czarnego

oraz miejscowości: Anglity, Aniołowo, Bądy, Borzynowo, Dawidy, Gulbity, Kajmy, Kawki, Kopina, Krasin, Krosienko, Krosno, Kupin, Leszczyna, Łączna, Łukszty, Marianka, Nowe Kusy, Nowiny, Oleśnica, Robity, Rogowo, Rzeczna, Sakówko, Stegny, Wikrowo, Zielony Grąd, Gibity, Owczarnia, Siódmak i Stare Kusy

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku 14-400

Pasłęk, ul. 3 Maja 2,  14-400 Pasłęk, ul. Spółdzielcza 7, 14-400 Pasłęk,

pl. Grunwaldzki 8

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: 11 Listopada, 3 Maja, Bohaterów Westerplatte od nru  34, Drzymały, Działka, Firmowa, pl. Grunwaldzki, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Kolonia Zdroje,  Kopernika od nru 27a, Ogrodowa, Ostry Róg, Polna, Słoneczna, Spółdzielcza;

oraz miejscowości: Brzeziny, Czarna Góra, Gołąbki, Kąty, Majki, Nowa Wieś, Pólko, Rydzówka, Rzędy, Sokółka, Talpity i Cierpkie;

4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach,  Rogajny 27, 14-400 Pasłęk

Obwód szkoły stanowią miejscowości: Gryżyna, Kwitajny, Leżnica, Maciejowizna, Malinowo, Nowy Cieszyn, Rogajny, Sałkowice, Skolimowo, Surowe, Zielno

5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Zielonce Pasłęckie,  Zielonka Pasłęcka 14, 14-400 Pasłęk

Obwód szkoły stanowią miejscowości: Awajki, Buczyniec, Dargowo, Drulity, Kielminek, Kronin, Kudyński Bór, Marzewo, Piergozy, Piniewo, Tumpity, Tulno, Wakarowo, Wągniki, Wójtowizna, Bukowa, Kudyny, Zielonka Pasłęcka;

Następnie każdy z dyrektorów szkół szczegółowo poinformował o planowanych zmianach w strukturze funkcjonowania.

Deficytowy budżet Pasłęka na 2017 rok

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2153 odsłon.

 

budżet 2017Dochody Gminy Pasłęk w 2017 roku mają osiągnąć wartość 78,06 mln zł, zaś wydatki mają  zamknąć się w kwocie 79,55 mln zł.

Deficyt budżetu  będzie w granicach 1,49 mln zł, przy czym gmina musi spłacić 5,6 mln zł kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W tego względu  konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 5,65 mln zł, który będziemy spłacać do 2023 roku. Jest jednak szansa, że zadłużenie gminy zmniejszy się do 18 mln zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia ma wynieść 23,25%, czyli blisko co piąta złotówka w budżecie pochodzi z kredytu. Z kolei wskaźnik obsługi długu wyniesie 7,69% (ustawowy dopuszczalny próg 15%).

Dochody majątkowe na poziomie są oszacowane na poziomie 22 mln złotych. Podatki od nieruchomości praktycznie pozostają na tym samym poziomie, co w  2016 roku. Podatek  rolny będzie niższy z powodu przyjętej urzędowej niskiej ceny 1 kwintala żyta.

Nieco przeszacowane mogą być wpływy z podatku od osób fizycznych, albowiem już po złożeniu projektu budżetu parlament podwyższył kwotę wolną od podatku.

Miasto zamierza ok. miliona złotych uzyskać ze sprzedaży działek budowalnych położonych przy ul. Kopernika i Ul. Heweliusza.

Gmina liczy na subwencje budżetowe w wysokości blisko 21 mln zł, jednak te wartości mogą być niższe, gdyż dofinansowanie z budżetu centralnego sukcesywnie maleje i gminy muszą bardziej liczyć na siebie.

Z subwencjami bezpośrednio wiąże się temat wydatków  na oświatę, bo choć z jednej strony otrzymujemy środki z subwencji  (ok. 13,5 mln zł), to zmuszeni jesteśmy wydać na utrzymanie oświaty i opiekę wychowawczą blisko 19,5 mln zł. Udział gminy w wydatkach wynosi aż 30%.

Klapa projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk” ?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1630 odsłon.

InternetGeneralnie projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk” miał wesprzeć tych uczestników w dostępie do internetu,  którzy z różnych względów (dochodowych, społecznych) mieli dotychczas ten dostęp utrudniony lub zupełnie niemożliwy.

Projekt kosztował kilka milionów złotych i został sfinansowany w całości ze środków unijnych.

W ramach projektu zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem oraz modemy, tak aby umożliwić dostęp  do internetu. Przeszkolono uczestników projektu, a sprzęt gotowy do pracy trafił do beneficjentów (uczestników) projektu.

I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie „schody”, które pojawiły się od początku świadczenia usługi internetowej.

Wyłoniona w publicznym przetargu nieograniczonym firma Telestrada SA z siedzibą w Warszawie  rozpoczęła świadczenie usługi internetowej od 15 grudnia 2015r. dla 410 uczestników projektu.

Od początku Gmina Pasłęk otrzymywała sygnały od uczestników projektu o problemach zarówno z podłączeniem, jak i dostarczaniem sygnału internetowego.

Firma Telestrada SA była wielokrotnie wzywana do prawidłowego świadczenia usługi i wywiązywania się z zapisów umowy. Prowadzone były rozmowy z przedstawicielami firmy, wysyłano monity i wezwania. Z kolei Gmina Pasłęk odsyłała faktury wystawione za usługi, które nie były realizowane w należyty sposób.

W sierpniu 2016r. firma Telestrada SA ograniczyła wszystkim uczestnikom projektu dostęp do internetu, tym samym odcinając techniczne możliwości dalszego uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk”.

Ponownie cyfrowe wykluczenie stało się faktem, a tym razem nie na własne życzenie jego uczestników.