Co z projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 685 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r.

 W związku z licznymi sygnałami o występujących od wielu miesięcy problemach z dostarczaniem internetu w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk"  bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Część beneficjentów w ogóle nie ma dostępu do internetu, a część z nich posiada mocno ograniczony dostęp.

 Odpowiedzi udzieliła p. Joanna Łopacka

Od 15 grudnia 2015r. za dostarczanie internetu odpowiada firma Telestrada SA z siedzibą w Warszawie wyłoniona w przetargu nieograniczonym.  W sumie obsługuje ona 410 uczestników projektu. Od samego początku obowiązywania umowy urząd otrzymywał sygnały od uczestników projektu o problemach z podłączaniem i dostarczaniem internetu. Firma Telestrada SA była wielokrotnie wzywana do prawidłowego świadczenia usługi. Jednocześnie został wykonany przegląd usługi internetowej dostarczanej uczestnikom tego projektu, który potwierdził nieprawidłowości zgłaszane przez uczestników.

Dalej głos zabrał radca prawny Andrzej Korzeniowski

Obecnie Gmina Pasłęk wystosowała do firmy Telestrada SA oświadczenie o odstąpieniu od umowy w związku z naruszeniem jej postanowien i wezwała do zapłaty kary umownej ponad 43 tys. zł. Z kolei firma Telestrada SA pozwała Gminę Pasłęk do sądu z żadaniem zapłaty 32 tys. zł z tytułu nieuregulowanych faktur VAT.

Szeroko o sprawie piszę na stronie głównej bloga.